« کسی یک پاک‌کن پیدا نکرده؟ | صفحه‌ی اصلی | دل که آیینه‌ی‌ شاهیست غباری دارد »

...

January 12, 2009


من خسته نیستم
دیریست خستگی‌ام
تعویض گشته است به درهم‌شكستگی.
من خسته نیستم
درهم‌شكسته‌ام
این خود امید بزرگی نیست؟

«نصرت رحمانی»

لينک مطلب | 10:46 PM