« چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است | صفحه‌ی اصلی | کسی یک پاک‌کن پیدا نکرده؟ »

در حاشیه‌ی قانون سوم نیوتن

January 7, 2009

نمی‌‌دانم من مدتی توی باغ نبوده‌ام یا واقعا رسم تازه‌ی این چند سال است که گوسفند‌ها را یکی یکی و جلوی چشم دیگر گوسفندان سر می‌برند. پوست اولی را نکنده، دومی را کشان کشان می‌آورند و کنار اولی زمین می‌زنند. آخر کجای این کار بلا را دور می‌کند از آدم؟ من ریدم توی آن اعتقادات‌تان، نکنید این کارها را. به سربریدن و خون ریختن عادت کرده‌اید، می‌گویید خدا این‌ها را برای همین آفریده؟ به جهنم، اما زجرکش‌شان نکنید دیگر. به خدا این وحشتی که به جان آن بیچاره‌ها می‌اندازید، یک روز یقه‌تان را می‌گیرد و طبیعت قانون سوم نیوتن را -در بهترین حالت- می‌کند توی چشم‌تان. حالا از من گفتن...

کمی تا قسمتی مرتبط:
- خدایا! از این مردم به گوسفندها رحم کن...

لينک مطلب | 12:45 AM