« این یادداشت تا دلتان بخواهد مخاطب خاص دارد! | صفحه‌ی اصلی | یکی این پایین تو را دوست دارد »

حاشیه‌ی هشتم+ پی‌نوشت

December 1, 2008

برخلاف آن‌چه این روزها و در حاشیه‌ی نامزدهای دریافت هشتمین جایزه‌ی بنیاد گلشیری گفته می‌شود، قرار گرفتن مجموعه داستان «چیزی در همین حدود» به‌روژ ئاکره‌یی در بخش مجموعه داستان اول، به تنهایی، اشتباه نیست و هیچ ضدیتی با آیین‌نامه‌ی اجرایی بنیاد گلشیری ندارد. انتشارات نیلوفر البته پیش از این، مجموعه داستان «ما اینجا هستیم» به‌روژ ئاکره‌ئی را منتشر کرده بود اما این مجموعه -درست یا غلط- در پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی بنیاد گلشیری، مجموعه داستان کوتاه به‌هم‌پیوسته تلقی شده و در کنار نامزدهای بخش رمان اول قرار گرفته بود.
اینجا جای بحث و جدل درباره‌ی درستی یا نادرستی تصمیم گروه کاری پنجمین جایزه‌ی گلشیری نیست، اما اگر فرض ‌کنیم قرار گرفتن یک مجموعه داستان - هرچند از نوع به‌هم‌پیوسته‌اش- در کنار چند رمان و رقابت با آن‌ها درست باشد، آن وقت مجبوریم نگاهی به جلد «ها کردن» پیمان هوشمندزاده بیندازیم و از خودمان بپرسیم که چرا گروه کاری هشتمین جایزه‌ی بنیاد از کنار آن «مجموعه داستان به‌هم پیوسته»‌ای که روی جلد -و درست پایین «ها کردن»- آمده، بی‌تفاوت گذشته و قرار است مجموعه‌ی هوشمندزاده - برخلاف رویه‌ی پیشین بنیاد- در بخش «مجموعه داستان»، و نه «رمان»، داوری شود.
و اگر جز این باشد و بپذیریم که در پنجمین جایزه ی بنیاد گلشیری اشتباهی اتفاق افتاده، آن وقت دیگر «چیزی در همین حدود» به‌روژ ئاکره‌یی مجموعه داستان اول نویسنده‌اش نخواهد بود.
شاید اشتباه می‌کنم، اما اگر «هاکردن» هوشمندزاده و «چیزی در همین حدود» ئاکره‌یی دو اثر برگزیده‌ی امسال شوند- که اتفاقا هیچ دور از ذهن نیست- آن‌وقت باید منتظر ترک‌تازی مخالفان و بدخواهان بنیاد گلشیری باشیم و شکل گرفتن حاشیه‌ای دیگر. شما این‌طور فکر نمی‌کنید؟

پی‌نوشت:
پاسخ گروه کاری هشتمین جایزه‌ی بنیاد گلشیری به این یادداشت را می‌توانید اینجا بخوانید.

لينک مطلب | 10:10 PM