« ... | صفحه‌ی اصلی | ... »

بیمار ایرانی

November 1, 2008

تعداد وبلاگ‌هایی که به سیستم تایید کامنت‌ پناه می‌برند یا از خیر کامنت‌ها می‌گذرند، همیشه نسبتی مستقیم با تعداد بیماران وبلاگستان و وخامت حال‌شان دارد.

لينک مطلب | 8:58 PM