« چرا نمی‌شود دوستش نداشت؟ | صفحه‌ی اصلی | بیمار ایرانی »

...

October 30, 2008

بعضی خودکشی‌ها هیچ‌وقت ثبت نمی‌شوند.

«چارلز بوکفسکی»

لينک مطلب | 10:15 PM