« بزرگراه‌های تنهایی | صفحه‌ی اصلی | چیزهایی که می‌خواهم نگه دارم »

احساس سوختن به تماشا نمی‌شود

October 22, 2008

ایستاده‌ام، در آستانه‌ی ویرانی، کبریت بزن...کبریت بزن...

لينک مطلب | 10:24 PM