«

Signs

| صفحه‌ی اصلی | زمین سوخته »

خرده جنایت‌های تله تئاتری

October 2, 2008

جناب آقای آئیش، سرکار خانم کریمی، جناب آقای فروتن
از اینکه امشب یکی از دوست‌داشتنی‌ترین نمایش‌نامه‌های اریک امانوئل اشمیت را به گِل و چیزهای دیگر نشاندید از شما متشکریم!

پی‌نوشت: شما چیزی درباره‌ی سوهان روح شنیده‌اید خانم کریمی؟

مرتبط:
- خرده جنایت فرهاد آئیش
- چگونه زن و شوهر فرهاد آئیش روی اعصاب مردم راه می‌روند

لينک مطلب | 12:45 AM