« در حاشیه‌ی آدمی به اسم فرهاد جعفری! | صفحه‌ی اصلی |

Signs

»

مرگ‌بازی در رادیو فرهنگ

September 28, 2008

شنیده بودم که محسن حکیم‌معانی کتاب‌ها را خوب و دقیق می‌خواند و منتقد صریحی هم است؛ و خب، راستش، گفت‌و‌گوی یک ساعته‌ی امروزمان هم تاییدی بود بر آنچه درباره‌ی او شنیده بودم. فکر می‌کنم گفت‌و‌گوی جذابی از آب درآمد و احتمالا آن‌ها که کتاب را خوانده‌اند دوست‌اش خواهند داشت.
اگر سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ی این هفته بیکار بودید و حوصله‌ی سریال‌های تلویزیون را هم نداشتید، می‌توانید ساعت ۱۰:۳۰ شب گیر بدهید به رادیو فرهنگ و برنامه‌ی «گفت‌و‌گو با ادبیات» و گپ و گفت محسن حکیم‌معانی و من را بشنوید. هرچه باشد از بیکاری که بهتر است...

لينک مطلب | 5:54 PM