« از هرکجای این شعر شروع کنی... | صفحه‌ی اصلی | بدترین شیوه‌ی خواندن یک داستان »

...

September 20, 2008

و از نشانه‌های خوش‌خیالی نسل آدم همین بس که در شب‌های قدر، به جای سوره‌ی «توبه»، جوشن کبیر می‌خوانند که عاشقانه‌ترین دعای مفاتیح است و سرشار است از امید.

لينک مطلب | 9:26 PM