« تو بگو بازی، من می‌گویم... | صفحه‌ی اصلی | چنین کنند بزرگان! »

...

September 2, 2008

نه، من خانه‌ای ندارم، سقفی نمانده است...

«هوشنگ گلشیری»

لينک مطلب | 1:14 AM