« با خودت چه کار کردی مرد... | صفحه‌ی اصلی | شعبه‌ی دیگری ندارد! »

اورکا...اورکا...!

July 24, 2008

Safar.jpg

راستش را بخواهید، من تا همین دیروز نمی‌دانستم که چرا راهنمایی و رانندگی به جای برخورد با متخلفان، اجرای قانون و توقیف خودروهایشان، مدام این طرح تعویض پلاک را تمدید می‌کند؛ حالا ولی می‌بینم که بنده‌های خدا خب حق دارند...

لينک مطلب | 12:44 PM