« مرگ‌بازی منتشر می‌شود | صفحه‌ی اصلی | Sometimes... »

خانه‌تکانی

July 14, 2008

و گاهی یک لینک نشانه‌ای‌ست از ریاکاری.

پی‌نوشت: این ستون سمت راست حالا دوست‌داشتنی‌تر است.


لينک مطلب | 9:14 PM