« خداحافظ تونی، خداحافظ | صفحه‌ی اصلی | تظاهرات پشت دیوارهای جان‌پناه + پی‌نوشت »

...

June 23, 2008

چرا این آینه‌ها ما را آن‌قدر پیر نشان می‌دهد
شاید ما به راستی پیر شده‌ایم
کسی جواب ما را نخواهد داد
هرکس لب بگشاید
زود
خیلی زود سنگ می‌شود و سپس در
حفره‌های نامرئی زمین گم می‌شود...

«احمدرضا احمدی- ساعت ۱۰ صبح بود- نشر چشمه»

لينک مطلب | 9:19 PM