« شب از من خالی‌ست... | صفحه‌ی اصلی | یک گوشه ی پاک و پر نور »

کرم

June 9, 2008

و خدا کرم را شناخت و دانست که ممکن است از کجای بعضی آدم‌ها سر درآورد که به او شاخ نداد.

لينک مطلب | 7:35 PM