« مسخره‌ترین شعار تبلیغاتی | صفحه‌ی اصلی | نیستی که دم به دم سنگی بیندازی... »

گنجور

June 2, 2008

راستش چند هفته‌ای است که با اینجا خوش‌ام. گفتم شاید شما هم پایه باشید و حالش را ببرید!

لينک مطلب | 10:32 AM