« حافظ سرود مجلس ما ذکر خیرتست... | صفحه‌ی اصلی | عوض نشو، رنگ نباز و نشکن... »

چرا گاهی هنگ می‌کنم؟

May 12, 2008

وزیر راه و ترابری ایران و وزیر حمل و نقل بلغارستان امروز درباره‌ی صادرات گاز ایران به اروپا و انتقال گاز ایران از ترکیه به بلغارستان مذاکره کردند.

لينک مطلب | 9:55 PM