« روزانه | صفحه‌ی اصلی | بیست و هشت »

The Dark Knight!

April 25, 2008

۴۵ دقیقه تردمیل، ۱۵ دقیقه دوچرخه، ۱۵ دقیقه اسکی، ۲۰ دقیقه کار بر روی شکم، ۲۰ دقیقه کار با وزنه، ۱۵ دقیقه ریکاوری با تردمیل.
تا امروز ۴ جلسه با این برنامه کار کرده‌ام و طبق محاسبات دقیق‌ام اگر ۱۱۴ جلسه‌ی دیگر دوام بیاورم، می‌توانم به جای این آقا نقش بروس وین را بازی کنم!

لينک مطلب | 9:59 PM