« ... | صفحه‌ی اصلی | جایی دیگر »

دایره زنگی

March 23, 2008

با این فیلمی که ما دیدیم، جناب ایناریتو باید جلوی آقای فرهادی و خانم بخت‌آور لنگ بیاندازد...

لينک مطلب | 11:40 PM