« از دفتر خاطرات یک نظرباز | صفحه‌ی اصلی | »

...

January 25, 2008

در حیرتم از مردمی که در جستجوی گمشده‌ای هستند حال آنکه خود گمشده و خود را نمی‌جویند.

«علی‌ابن ابی‌طالب (ع)»

لينک مطلب | 9:46 PM