« به یاد می‌آورم... | صفحه‌ی اصلی | از دفتر خاطرات یک نظرباز »

ناتور

January 13, 2008

گاهی فکر می‌کنم چه نام مسخره‌ای دارد اینجا. باقی پیشکش، وقتی حتی نمی‌توانی نگهبان خودت، خط قرمزها، دایره‌ی تنهایی و حال‌وهوایت باشی، دور است و بی‌معنی و دست نیافتنی این کلمه.

لينک مطلب | 7:41 PM