« آلبوم خاطرات | صفحه‌ی اصلی | »

به من بگو چرا...

December 24, 2007

چرا بعضی شهروندان عزیز و فهیم و همیشه در صحنه (خاصه صاحبان اتومبیل‌های پیکان و پراید) اصرار دارند در شب -و خاصه شب‌های بارانی- با چراغ‌های خاموش رانندگی کنند؟

الف) ثابت می‌کنند اِندِ درایور هستند.
ب) در راستای بهینه سازی مصرف سوخت، در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌کنند.
ج) با جلوگیری از استهلاک چراغ‌های جلو و عقب و باتری اتومبیل، از صنایع ملی و تولیدات داخلی حمایت می‌کنند.
د) هیچکدام. به اعصابتان مسلط باشید، اتومبیل‌تان را به تعمیرکار مطمئنی بسپارید، سپس سوال فوق را برای مادر شهروندان مورد نظر تکرار کنید.

لينک مطلب | 7:53 PM