« حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید
در حاشیه‌ی مجموعه داستان «ها کردن»
| صفحه‌ی اصلی | آلبوم خاطرات »

...

December 8, 2007

یک واژه‌ی بسیار زیبا وجود دارد: هیچ. به هیچ فکر کن. نه به صدراعظم و نه به کاتولیک‌ها، تنها به دلقکی فکر کن که در وان حمام اشک می‌ریزد و قطرات قهوه بر روی دمپایی‌هایش می‌چکد.

«عقاید یک دلقک- هاینریش بل- ترجمه‌ی محمد اسماعیل‌زاده- نشر چشمه- چاپ چهارم- صفحه 190»

لينک مطلب | 9:22 PM