« چرا روشنفکر ایرانی باید گاهی بندری برقصد؟ | صفحه‌ی اصلی | انصراف حسین سناپور از عضویت در هیئت امنای بنیاد گلشیری »

آدم‌ها...

September 30, 2007

بعضی‌ها، گاهی چیزهایی می‌نویسند و می‌گویند که زمان هرچه زور بزند هم از پس پاک کردن‌شان بر نمی‌آید؛ مثل این یکی که کار شوپنهاور است و تا دلتان بخواهد مشهور است و حکایت مایی است که همیشه با تاخیر به موقعیت‌ها و فضاهای زندگی شهری رسیده‌ایم:

«وضعیت ما انسان‌ها به وضعیت جوجه‌تیغی‌ها در فصل سرما می‌ماند؛ اگر به هم نزدیک شوند، تیغ‌هایشان در تن یکدیگر فرو می‌رود و اگر از هم دور شوند، از سرما می‌میرند.»

همین دیگر، باقی بقایتان!

لينک مطلب | 8:26 PM