« ... | صفحه‌ی اصلی | بازخوانی یک پرونده‌ی مختومه »

چراغ‌های تاریک

August 31, 2007

بدبین‌ام، به تو، روزهای نیامده، خودم و آنچه میان‌مان می‌گذرد. خیال می‌کنم اگر معجزه‌ای نباشد و نرسد، دیر یا زود، دوست داشته باشیم یا نه، همه چیز تمام می‌شود. و معجزه یعنی چیزی جز این همه عادت و روزمرگی...

لينک مطلب | 9:00 PM