« ... | صفحه‌ی اصلی | ... »

مرگ و دختر جوان

August 21, 2007

چرا همیشه آدم‌هایی مثل من باید از خودگذشتگی نشان بدهند، چرا هروقت قرار است کاری صورت بگیرد ما باید کوتاه بیاییم،چرا همیشه من باید زبانم را گار بگیرم، چرا؟ خوب، این دفعه دیگر مثل دفعه‌های قبل نیست. این دفعه می‌خواهم به خودم و آنچه احتیاج دارم فکر کنم. برای آن‌که عدالت، اگر شده حتی یک دفعه، فقط یک دفعه، اجرا شود.

«مرگ و دختر جوان- آریل دورفمان- مترجم: حشمت‌الله کامرانی- نشر ماه‌ریز»

لينک مطلب | 9:28 AM