« گر حکم شود که مست گیرند... | صفحه‌ی اصلی | گفت‌و‌گو در کاتدرال + پی‌نوشت »

قهوه‌ای

August 11, 2007

رنگ این روزها...

پی‌نوشت:
حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما
بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم

پی‌نوشت2:
شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش
که تا یک‌دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

لينک مطلب | 10:49 AM