« می‌آید باز، می‌آید... | صفحه‌ی اصلی | Imagine »

بگذر...

July 12, 2007

همیشه همین بوده، سرزده می‌‌آیی و چنگ می‌زنی به لحظه‌ها، به این دلخوشی‌های کوچک باقی‌مانده، به بی‌هوای تو رفتن و در سودای دیگری نبودن، یا به همین مثلا زندگی!
دست‌بردار از این همه تکرار و بگذر، می شود...؟

پ.ن: می‌دانی؟ کلمات گاهی معجزه می‌کنند...

لينک مطلب | 10:35 PM