« همین‌جوری! | صفحه‌ی اصلی | با شب شیشه‌ای چه کنیم؟ »

در ستایش دون ژوانیسم!

April 12, 2007

زن‌ها منبع الهامند و آدم نباید تنها به یکی از آنها بسنده کند...

«ازرا پاوند»

لينک مطلب | 1:29 PM