« در دنیای افسرده‌ای زندگی می‌کنیم | صفحه‌ی اصلی | با تو حرف می‌زنم، با تو + پی‌نوشت »

روزمرگی‌های یک هیچ!

January 4, 2007

آرامش این روزهایم را دوست دارم. دارم همان جوری زندگی
می‌کنم که همیشه دنبالش بوده‌ام. می‌دانم که کجای دنیا ایستاده‌ام و چقدر
باید بخوانم و بخوانم و بخوانم تا از این هیچ بودن نجات بدهم خودم را.
می‌دانم که چقدر عقب مانده ام از زندگی، اما این روزها خوبم و جدی و
خودخواه و پرانرژی. و همه‌ی این‌ها کافی است برای رفتن و رفتن و
بازهم رفتن...

لينک مطلب | 12:00 AM