« بازی زمستانی | صفحه‌ی اصلی | حواست هست؟ »

...

December 23, 2006

تار می‌شوی پشت حلقه‌های اشک
وقت بی‌قرار
بدرقه‌ات...

«دیبا علیخانی»

لينک مطلب | 12:00 AM