« همین‌جوری! | صفحه‌ی اصلی | حکم ما را چه کسی می‌دهد؟ »

و چقدر این قصه تکراری است

December 10, 2006

این روزها
تمام شدن و ناتمام رفتن هم حال و
هوای خودش را دارد!

پ.ن بی‌ربط: روزهای اول فقط یک کنجکاوی ساده
بود، ولی حالا شده است یک عادت.چند روزی است که ترافیک چمران بهانه‌ی خوبی
شده‌ برای اینکه گوشم را بدهم به دست فاطمه صداقتی و برنامه‌ی href="http://www.khabgard.com/?id=1163796479">«جوانی به وقت
فردا». شاید بعدا درباره‌ی این برنامه و اجرای قابل
قبول گوینده-مجری‌اش( که به نظرم خیلی خوب از پس کارش بر آمده است) بیشتر
نوشتم، اما امروز به سرم زد که چند خطی اینجا بنویسم و بگویم
آدمی که چند سالی است رابطه‌اش با رادیو محدود شده است به
پیام‌های ترافیکی رادیو پیام و سرک کشیدن‌های گاه و بیگاه
شبانه به رادیو فرهنگ، چند روزی است که ساعت خروج از محل کارش را طوری
تنظیم می‌کند که برای چند دقیقه‌ هم که شده گیر این جماعت کار درست «جوانی
به وقت فردا» بیافتد.

لينک مطلب | 12:00 AM