« ... | صفحه‌ی اصلی | چندگانه »

بازگشت

November 5, 2006

این ماجرا
برای بار هزارم به یادم آورد که در شرایط فعلی داشتن
یک رسانه و حفظ آن از نان شب هم واجب‌تر است. با عرض معذرت ناتور تا
اطلاع ثانوی تعطیل نمی‌شود!

لينک مطلب | 12:00 AM