« لطفا دیگران را به اشتباه نیاندازید! | صفحه‌ی اصلی | نقطه یعنی تمام »

پایین کشیدن کرکره

September 25, 2006

اینجا مدتی خاک خواهد خورد و به روز نخواهد شد؛ حداقل
تا زمانی که آدم‌های اطرافم این قدر مهوع به نظر نیایند.پ.ن: نام های اضافی را از دفترچه تلفن حذف کرده ام، باید
خاطرات و تصویر‌های اضافی را هم پاک کنم.

لينک مطلب | 12:00 AM