« برای خودم | صفحه‌ی اصلی | گوسفندها و آدم‌ها »

قدم نورسیده مبارک!

August 14, 2006

خب، به سلامتی نمردیم و کارمون به جراحی هم کشید...

لينک مطلب | 12:00 AM