« دیوانگی 19 | صفحه‌ی اصلی | سال نو »

...

August 2, 2006

از فراز بام خانه‌ها در شهر دوردست من
از درون دریای
مرمره
از میان پاییز غم‌زده
صدای تو آمد
گرم و روان
تنها سه
دقیقه؛
و بعد تلفن خاموش شد.

«ناظم حکمت- ترجمه‌ی احمد پوری»

لينک مطلب | 12:00 AM