« آخرین تانگو در پاریس | صفحه‌ی اصلی | دیوانگی 19 »

داری با زندگیت چه کار می‌کنی لعنتی؟

July 23, 2006

دارم عادت می‌کنم به خراب کردن، حذف کردن و آزار
دادن آدم‌ها، خط زدن خاطرات و خیلی چیزهای دیگر و هیچ کس هم نیست
که بپرسد: « داری با زندگیت چه کار می‌کنی لعنتی؟»
و آخر قصه را
هیچ کس نمی‌داند...

لينک مطلب | 12:00 AM