« کلمه نان نمی‌شود! | صفحه‌ی اصلی | یک نفر می‌خواند »

باورت می‌شود؟

March 7, 2006


آن قدر زیاد خوابت را دیده‌ام
آن قدر زیاد با
سایه‌ات راه رفته ام، حرف زده‌ام
آن قدر سایه‌ات را دوست داشته‌ام
که
دیگر چیزی از خودت برایم باقی نمانده...

«روبر
دسنوس»

لينک مطلب | 12:00 AM