« آقای غلامی ، آخرين بار کی يک داستان خوب خوانده ايد ؟ | صفحه‌ی اصلی | ديوانگی ۱۱ »

... (۲ ) !

October 9, 2004


نه ، من خانه اي ندارم ، سقفي نمانده است
.
ديوار و سقف خانه من
همين هاست كه مي نويسم .
همين طرز نوشتن از
راست به چپ است .
در اين انحناي نون است كه مي نشينم ،
سپر من از همه
بلايا سركش ك يا گ است ...

« هوشنگ گلشيري »

لينک مطلب | 12:00 AM