« بدون عنوان ! | صفحه‌ی اصلی | و نوشتن سرنوشت ما است... »

ديوانگی ۹

June 24, 2004


حالا فقط
يکی دو صبح ديگر
تحملم کنيد

پشت سرم
صدای پرپر پروانه می آيد...

- سيد علی صالحی---------------------------------------------
گزارش جمع و
جوری از جلسه نقد و بررسی کتاب زندگی شهری ، اثر دونالد بارتلمی و با حضور
شيوا مقانلو ، اسدالله امرايی ، فريد امين الاسلام و پدرام رضايی زاده را
هم می توانيد href="http://www.khabgard.com/?id=1610513763">اينجا بخوانيد
.

لينک مطلب | 12:00 AM