« احترام به نقش پنهان خواننده | صفحه‌ی اصلی | رمان در ايران شکست نخورده است ! ( گفتگو با جمال ميرصادقی ) »

تکرار...

January 7, 2004

باران مي باريد  ‌

اين روزها ،

باران كه  مي
بارد

تو را در قبر مي گذارند ...

 

« پدرام
رضايي زاده – آذر 82 »

 

لينک مطلب | 12:00 AM