« رمان در ايران شکست نخورده است ! ( گفتگو با جمال ميرصادقی ) | صفحه‌ی اصلی | ديوانگی ۳ »

...

January 14, 2004

سكوت

متن ساده اي است

كه معمولا
اشتباه خوانده مي شود .

 

« آ –
آتاناسيو »
 

لينک مطلب | 12:00 AM