« یوزپلنگانی که دیگر نمی دوند | صفحه‌ی اصلی | كورتر از همه آن كسي بود كه نمي خواست ببيند … »

تصویر مرگ

April 24, 2003

مرگ را
چگونه تصوير خواهم كرد
گر زيستني
اينگونه بايدم…

«
پدرام رضايي زاده – ارديبهشت 82»

پ.ن: انگار « طوفاني » در راه
است... حرفها بماند برای بعد!

لينک مطلب | 12:00 AM