« نگاهي به كتاب «چراغها را من خاموش مي كنم » - بخش۲ | صفحه‌ی اصلی | یوزپلنگانی که دیگر نمی دوند »

کوه...

March 23, 2003

در هياهوي بازي كودكان
گم مي شد
ناله هاي خرده سنگي
كه كوه مي
ناميدندش روزي

لينک مطلب | 12:00 AM