صفحه‌ی اصلی | عاشقانه‌ای برای تو »

صدا

November 23, 2002

يك نفر
كودكي باد را صدا كند
ابرها،
خواب كوچ مي‌بينند!

«مرداد 80»

لينک مطلب | 12:00 AM